Altra Informació Rellevant

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb les comunicacions sobre Altra Informació Rellevant enviades per Criteria Caixa, S.A.U. a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment amb la legislació vigent.


DataTítol
02-12-2020 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 97 kB )

06-11-2020 La Societat informa de la composició del seu Consell d’Administració

(PDF, 102 kB )

21-10-2020 La Sociedad tanca una emissió de bons simples a 7 anys per un import de 600 milions d'euros

(PDF, 162 kB )

09-10-2020 La societat comunica informació sobre les condicions de desconsolidació amb CaixaBank

(PDF, 132 kB )

02-10-2020 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 80 kB )

18-09-2020 La Societat informa del manteniment del 30% de participació accionarial a CaixaBank, S.A.

(PDF, 94 kB )

31-07-2020 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 81 kB )

06-07-2020 La Societat informa de la composició dels seus òrgans de govern

(PDF, 86 kB )

22-05-2020 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 191 kB )

01-04-2020 La Societat informa de la composició actual dels seus òrgans de govern

(PDF, 93 kB )

01-04-2020 La Societat informa sobre la publicació dels seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 a la seva pàgina web

(PDF, 87 kB )

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.