Altra Informació Rellevant

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb les comunicacions sobre Altra Informació Rellevant enviades per Criteria Caixa, S.A.U. a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment amb la legislació vigent.


DataTítol
23-03-2021 La Societat informa de la modificació del Protocol de gestió de la participació financera a CaixaBank

(PDF, 79 kB )

23-03-2021 La Societat informa sobre la publicació dels seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 a la seva pàgina web

(PDF, 79 kB )

05-02-2021 La Societat informa de la composició del seu Consell d’Administració

(PDF, 104 kB )

05-02-2021 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 98 kB )

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.